Uelzecht
Sauer
Musel
Meuse
Mamer
Waasserstänn vum 03.06.2023
10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
Schoenfels cm 18 18 18 18 18 18 18 18 18