Uelzecht
Sauer
Musel
Meuse
Mamer
Waasserstänn vum 16.05.2022
11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00
Schoenfels cm 23 23 23 22 22 22 22 22 23