Uelzecht
Sauer
Musel
Meuse
Mamer
Waasserstänn vum 23.02.2024
11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15
Schoenfels cm 65 65 65 64 63 63 63 62 61