Sauer
Uelzecht
Musel
Meuse
Ernz Noire
Waasserstänn vum 30.05.2023
20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45
Müllerthal cm 97 97 97 98 98 98 98 98 98