Sauer
Uelzecht
Musel
Meuse
Ernz Noire
Waasserstänn vum 16.01.2022
20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45
Müllerthal cm 102 102 102 102 102 102 102 102 102