Sauer
Uelzecht
Musel
Meuse
Our
Waasserstänn vum 28.01.2022
15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15
Dasbourg cm 90 90 90 90 89 89 89 89 89
Gemünd cm 137 137 137 136 136 - - - -
Vianden cm 74 74 74 74 74 74 75 74 75