Sauer
Uelzecht
Musel
Meuse
Our
Waasserstänn vum 16.08.2022
00:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45
Dasbourg cm 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Gemünd cm 88 88 88 88 88 88 88 - -
Vianden cm 31 31 31 31 31 31 31 31 31