Sauer
Uelzecht
Musel
Meuse
Sûre
Waasserstänn vum 16.08.2022
01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45
Bigonville cm 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Barrage Esch-Sauer m NN. 316.24 316.23 316.15 316.21 316.21 316.17 316.15 316.15 316.15
Heiderscheidergrund cm 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Michelau cm 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Diekirch cm 131 127 125 124 124 123 123 125 125
Bollendorf cm 58 59 59 59 59 59 59 59 59
Rosport cm 53 55 55 55 55 55 55 54 54