Sauer
Uelzecht
Musel
Meuse
Sûre
Waasserstänn vum 28.01.2022
16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00
Bigonville cm 60 60 60 60 60 59 60 60 -
Barrage Esch-Sauer m NN. 315.94 315.94 315.94 315.94 315.95 315.95 315.95 315.95 315.94
Heiderscheidergrund cm 67 67 67 67 67 67 67 67 -
Michelau cm 67 66 66 66 66 66 66 66 -
Diekirch cm 171 172 172 172 172 173 175 178 -
Bollendorf cm 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Rosport cm 138 138 138 138 138 139 139 139 -